Kom godt fra start og perfekt i mål

Uanset om du skal bygge nyt hus eller i gang med en større omforandring af din eksisterende bolig, så er det en rigtig stor beslutning og investering for de fleste familier.

Et byggeri er forbundet med rigtig mange udfordringer, som det kun er de færreste der selv er klædt på til at håndtere. Det er derfor rigtig vigtigt, at du får en uvildig byggerådgiver med i processen, så du får grebet opgaven rigtig an fra starten af.

Du har helt sikkert gået med en masse tanker i lang tid og er på en eller anden måde kørt fast eller låst af nogle forskellige løsninger, hvor du med sikkerhed kan få en masse nye vinkler og idéer på dit projekt ved, at få en byggerådgiver med på banen.

Hos OptiBuild får du en uvildig byggerådgiver med på sidelinjen, så du ikke skal være bekymret for, at byggefirmaet eller håndværkeren kun anbefaler de løsninger, som de tjener mest muligt på at udføre eller kun anbefaler dig de produkter, som de er vant til at bruge.

Samtidig får du også hjælp til, at vurdere helheden og økonomien i projektet og får ikke trukket noget ned over hovedet, som du slet ikke har brug for.

Når du så endelig er blevet afklaret omkring hvad der skal ske og hvem der skal udføre arbejdet, så dukker de næste tanker op omkring hvordan kvaliteten nu bliver på det arbejde, som du skal have udført.

Her er en uvildig rådgiver guld værd, da det ikke altid er det mest hensigtsmæssige, at lade den udførende håndværker stå for kvalitetskontrollen af eget arbejde.

OptiBuild følger derfor byggeriet fra start til slut og sikrer, i tæt samarbejde med byggefirmaet og de udførende håndværkere, at byggeriet bliver udført i en tilfredsstillende kvalitet og ud fra de aftaler der er indgået ved byggeriets start.

Så er du sikker på, at få et godt byggeri.

Byggerådgivning

Det er, fra starten af byggeprocessen, en rigtig god idé, at få OptiBuild med som din byggerådgiver.

Udbuddet af byggefirmaer og håndværkere er enormt og særligt kan markedet for nybyggeri virke ganske uoverskueligt. Processen omkring valg af byggefirma og stillingtagen til de endelige valg omkring byggestil, indretning, materialer og øvrige detaljer, kan være ganske udfordrende og kræve langt flere ressourcer, end de fleste vurderer på forhånd.

OptiBuild er med til, at gøre denne del af processen langt mere overskuelig med en 360 gr. analyse af dit byggeprojekt, hvor der bliver lagt stor vægt på den rådgivning du får omkring materialevalg, funktionalitet, indeklima, komfort, sikkerhed og fremadrettet vedligehold.

Efter denne fase er du langt mere afklaret omkring det videre forløb i byggeprocessen og er klar til, at indhente nogle konkrete tilbud fra nogle aktuelle byggefirmaer.

OptiBuild hjælper med, at indhente tilbud 2 – 3 tilbud, så du får nogle forskellige priser at forholde dig til. Samtidig får du også en fornemmelse af, hvordan de enkelte byggefirmaer arbejder med selve byggeprocessen og hvordan byggefirmaerne i det hele taget er at samarbejde med.

Optibuild hjælper naturligvis med, at gennemgå og vurdere de forskellige tilbud, så du bliver klædt bedst muligt på til, at træffe et endeligt valg af byggefirma.

 

Prisforhandling

Som din byggerådgiver hjælper OptiBuild også, når der skal forhandles pris og andre vilkår med byggefirmaet.

Det er helt normalt, at der tilkøbes ”ekstraudstyr” for adskillige hundredetusinde kroner i et helt almindeligt parcelhus. Det giver nogle rigtig gode forhandlingsmuligheder, som med den rigtig forhandlingstaktik, kan give dig nogle rigtig store besparelser.

Afhængig af byggeriets omfang og de tilvalg der gøres, er det er ikke usandsynligt, at de besparelser der kan opnås, vil kunne finansiere alle omkostningerne til OptiBuild.dk under hele byggeriet og som regel også mere til.

I forbindelse med prisforhandlingen er det normalt, at der også kigges på entreprisekontrakten, så det sikres, at alle aftaler er dokumenteret, så der ikke opstår tvister og andre uoverensstemmelser undervejs i byggeriet.

Kontraktgennemgang

En grundig og gennemarbejdet byggekontrakt er grundstenen for et godt byggeforløb.

Uanset hvor god dialogen er med den flinke og tillidsfulde sælger fra byggefirmaet, så får du sjældent mere end det du har betalt for.

Det er derfor utrolig vigtigt, at alle aftaler omkring materialevalg, udførelse og øvrige detaljer bliver skrevet ind i byggekontrakten inden den endelig underskrift bliver sat.

Det sparer alle parter for en masse bøvl undervejs, som i sidste ende ofte kommer til koste dig nogle ekstra og rigtig ærgerlige penge.

Byggetilsyn

Som tilsynsførende følger OptiBuild byggeriet fra start til slut og har løbende dialog med byggefirmaet og håndværkerne på byggepladsen, så eventuelle fejl eller mangler i byggeriet bliver påpeget med det samme.

Det giver dig ro og tryghed at vide, at byggeriet bliver udført i en god håndværksmæssig kvalitet og alle aftaler i byggekontrakten bliver overholdt.

Antallet af byggetilsyn under byggeriet er forskelligt fra byggeri til byggeri, men vil i forbindelse med byggeriet af et traditionelt ét-plans hus, typisk bestå af 6-8 tilsyn.

Alle byggetilsyn tilrettelægges, så de udføres på de mest kritiske tidspunkter i byggeriet og dermed forebygger skjulte fejl og mangler.

Efter hvert byggetilsyn udarbejdes en tilsynsrapport med fotodokumentation, som sendes til dig og byggefirmaet. Såfremt der er noget som skal udbedres, sørger OptiBuild naturligvis for, at påpege dette over for byggefirmaet.

Aflevering 

Forinden afleveringen af det færdige byggeri er det normal praksis, at der foretages en grundig gennemgang af byggeriet, således eventuelle fejl og mangler så vidt muligt kan blive udbedret inden overtagelse.

Gennemgangen foretages typisk sammen med en repræsentant fra byggefirmaet og der bliver udarbejdet en detaljeret rapport med nødvendig dokumentation af de påtalte fejl og mangler.

Der bliver i samme forbindelse lavet en tidsplan for udbedring af de respektive punkter.

Såfremt der skulle vise sig flere fejl og mangler, end det man vil betragte som værende acceptabelt og disse ikke vil kunne udbedres inden indflytning, er det meget normalt, at der tilbageholdes en rimelig andel af betalingen, indtil de påtalte fejl og mangler er udbedret.

En sådanne økonomisk aftale vil typisk blive skrevet ind i afleveringsrapporten, så alle parter er enige om aftalen.

Der kan i sjældne tilfælde blive tale om en udskydelse af overtagelsen, såfremt huset ikke afleveres i en tilfredsstillende kvalitet. I dette tilfælde vil der typisk være tale om dagbøder, som kommer bygherre til udbetaling.

OptiBuild følger naturligvis op på, at de påtalte fejl og mangler bliver udbedret tilfredsstillende.

1- og 5-års eftersyn

I forbindelse med 1- og 5-års eftersyn af byggeriet, hjælper OptiBuild med, at gennemgå boligen for fejl og mangler.

Efter gennemgangen udarbejdes en detaljeret mangelliste med fotodokumentation af de eventuelle reklamationer der måtte være.

OptiBuild hjælper herefter med, at indkalde byggefirmaet rettidigt samt med at indgive eventuelle reklamationer.

OptiBuild er naturligvis også til stede, såfremt byggefirmaet ønsker at besigtige byggeriet, inden udbedring af eventuelle reklamationer påbegyndes.